Zarezerwuj swój pokój

Wpisz w formularzu swoje dane oraz planowany termin pobytu, a recepcjonista sprawdzi dostępność danego pokoju w podanym terminie i skontaktuje się celem potwierdzenia rezerwacji.


ul. Kołodziejska 34, Kraków

Rezerwacja

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami rezerwacji w Hostelu Ave Łagiewniki. Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług, mamy prawo zakładać, że wyrażają Państwo zgodę na zaproponowane przez nas reguły i podporządkują się im. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z regułami przedstawionymi dalej, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszych usług.

I. Rodzaje rezerwacji:

  1. Rezerwacje standardowe dokonane mailowo lub telefonicznie, potwierdzone zaliczką przelaną na konto bankowe.
  2. Rezerwacje grupowe (powyżej 15 osób).

II. Rezerwacja

W celu sprawnej rezerwacji pokoju prosimy przygotować następujące informacje:

– data przyjazdu
– planowana godzina przyjazdu
– liczba osób
– ilość dni pobytu
– preferowany pokój
– imię i nazwisko osoby do kontaktu oraz nr telefonu i e-mail.

2. Recepcjonista sprawdzi dostępność pokoi w podanym terminie i dokona rezerwacji.

3. Udzieli państwu wszelkich potrzebnych informacji i odpowie na pytania.

4. Po dokonaniu rezerwacji, zaliczkę w wysokości pierwszego noclegu prosimy przelać na konto, które podamy Państwu w wiadomości e-mail lub telefonicznej.

Rezerwacje przelewem na konto:

Dla płatności w złotych:

Krzysztof Zdeb BANK PEKAO SA numer rachunku:

13 1240 4504 1111 0010 9025 9592

Konto walutowe dla płatności w walucie obcej:

SWIFT:  PKOPPLPW

Konto walutowe w EURO:

PL21 1240 4504 1978 0010 9517 0179

Konto walutowe w dolarach amerykańskich:

PL94 1240 4504 1787 0010 9517 0267

Adres banku: Bank Pekao oddział w Krakowie
ul. Zakopiańska 58,
30-418 Kraków

III. Warunki anulacji:

1. W przypadku odwołania rezerwacji:
– na 30 dni przed przyjazdem zwracamy 100% zaliczki minus ewentualnie koszty bankowe
– na 14 dni przed przyjazdem zwracamy 50% zaliczki minus ewentualnie koszty bankowe
– w ciągu 3 dni przed przyjazdem lub w przypadku nie pojawienia się zaliczka nie podlega zwrotowi

IV. Zaliczki na poczet rezerwacji

1. W przypadku rezerwacji standardowych dokonanych mailowo lub telefonicznie są one potwierdzane wpłatą zaliczki w wysokości 30 % wartości rezerwacji, na konto bankowe . Zaliczka jednak nie może być mniejsza niż wartość pierwszego noclegu danej rezerwacji.

2. W przypadku rezerwacji grupowych dokonanych telefonicznie, muszą być potwierdzone wpłatą zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji, na konto bankowe. Zaliczka nie może jednak być mniejsza niż wartość pierwszego noclegu danej rezerwacji. Zaliczka za rezerwację grupową musi być wpłacona nie później niż 7 dni przed przyjazdem grupy.

V. Zakwaterowanie zastępcze

1. Hostel Ave Łagiewniki zastrzegają sobie prawo zamiany pokoju zarezerwowanego przez gościa na pokój o takim samym lub wyższym standardzie, jeżeli pierwotnie zarezerwowany pokój z jakiegokolwiek powodu nie będzie dostępny. Jeśli pokój zostanie zastąpiony pokojem o niższym standardzie, różnica w cenie pokoju zarezerwowanego pierwotnie i pokoju zastępczego zostanie zwrócona.

2. Hostel zastrzega sobie prawo do anulowania niepotwierdzonych rezerwacji (bez uprzednio wpłaconej zaliczki). Zwalnia się tym samym z obowiązku zorganizowania zakwaterowania zastępczego w przypadku tego typu rezerwacji.

VI. Zniszczenie mienia hostelowego

1. Za poważne zniszczenia lub uszkodzenia znaczących przedmiotów podczas pobytu klient zostanie obciążony kosztami . Koszty zostaną naliczone w sposób uczciwy tak, aby naprawić szkody lub odkupić uszkodzone przedmioty. Gościom palącym w hostelu w miejscach do tego nie przeznaczonych zostanie naliczona opłata w wysokości 200 PLN za oczyszczanie pomieszczeń po dymie papierosowym.

VII. Zameldowanie/wymeldowanie i płatności

1. W Hostel Ave Łagiewniki doba hostelowa obowiązuję od godz. 14:00 do 11:00 następnego dnia..

2. Płatności przelewem bankowym lub gotówką. Wszystkie płatności muszą byś dokonane w polskich złotych. Opłaty za przelewy bankowe pokrywa klient.

VIII. Odpowiedzialność za rzeczy

1 . Hostel Ave Łagiewniki nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rzeczy prywatne gościa wniesione do hostelu, pozostawione bez opieki, które nie zostały pozostawione na recepcji hostelowej.

IX. Problemy oraz skargi

1. Problemy i skargi należy bezpośrednio kierować do osoby w recepcji hostelu.

2. Jeśli przedstawiciel hostelu Ave Łagiewniki nie zareaguje w celu wyjaśnienia bądź rozwiązania ewentualnych problemów, powodując tym samym poważne zakłócenia pobytu naszych gości w hostelu, możliwe jest wynegocjowanie zniżki bądź zwrotu kosztów uiszczonych za nasze usługi. Odpowiedzialność hostelu będzie ograniczona tylko do wartości całkowitego kosztu rezerwacji.