Zarezerwuj swój pokój

Wpisz w formularzu swoje dane oraz planowany termin pobytu, a recepcjonista sprawdzi dostępność danego pokoju w podanym terminie i skontaktuje się celem potwierdzenia rezerwacji.ul. Kołodziejska 34, Kraków

Kliknij poniższy przycisk aby zadzwonić:

tel. +48 511 198 995

Rezerwacja

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami rezerwacji w Hostelu Ave Łagiewniki. Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług, mamy prawo zakładać, że wyrażają Państwo zgodę na zaproponowane przez nas reguły i podporządkują się im. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z regułami przedstawionymi dalej, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszych usług.

I. Rodzaje rezerwacji:

  1. Rezerwacje standardowe dokonane mailowo lub telefonicznie, potwierdzone zaliczką przelaną na konto bankowe.
  2. Rezerwacje grupowe (powyżej 15 osób).

II. Rezerwacja

W celu sprawnej rezerwacji pokoju prosimy przygotować następujące informacje:

– data przyjazdu
– planowana godzina przyjazdu
– liczba osób
– ilość dni pobytu
– preferowany pokój
– imię i nazwisko osoby do kontaktu oraz nr telefonu i e-mail.

2. Recepcjonista sprawdzi dostępność pokoi w podanym terminie i dokona rezerwacji.

3. Udzieli państwu wszelkich potrzebnych informacji i odpowie na pytania.

4. Po dokonaniu rezerwacji, zaliczkę w wysokości pierwszego noclegu prosimy przelać na konto, które podamy Państwu w wiadomości e-mail lub telefonicznej.

Rezerwacje przelewem na konto:

Dla płatności w złotych:

Krzysztof Zdeb Bank PKO BP  numer rachunku:

92 1020 2892 0000 5102 0449 7319

Konto walutowe dla płatności w EURO:

SWIFT:  BPKOPLPW

23 1020 2892 0000 5402 0482 0066u

To samo konto w  formacie IBAN:

 PL23102028920000540204820066

Adres banku : PKO Bank Polski oddział 12

ul. Beskidzka 30

30-611 Kraków

III. Warunki anulacji:

1. W przypadku odwołania rezerwacji:
– na 30 dni przed przyjazdem zwracamy 100% zaliczki minus ewentualnie koszty bankowe
– na 14 dni przed przyjazdem zwracamy 50% zaliczki minus ewentualnie koszty bankowe
– w ciągu 3 dni przed przyjazdem lub w przypadku nie pojawienia się zaliczka nie podlega zwrotowi

IV. Zaliczki na poczet rezerwacji

1. W przypadku rezerwacji standardowych dokonanych mailowo lub telefonicznie są one potwierdzane wpłatą zaliczki w wysokości 30 % wartości rezerwacji, na konto bankowe . Zaliczka jednak nie może być mniejsza niż wartość pierwszego noclegu danej rezerwacji.

2. W przypadku rezerwacji grupowych dokonanych telefonicznie, muszą być potwierdzone wpłatą zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji, na konto bankowe. Zaliczka nie może jednak być mniejsza niż wartość pierwszego noclegu danej rezerwacji. Zaliczka za rezerwację grupową musi być wpłacona nie później niż 7 dni przed przyjazdem grupy.

V. Zakwaterowanie zastępcze

1. Hostel Ave Łagiewniki zastrzegają sobie prawo zamiany pokoju zarezerwowanego przez gościa na pokój o takim samym lub wyższym standardzie, jeżeli pierwotnie zarezerwowany pokój z jakiegokolwiek powodu nie będzie dostępny. Jeśli pokój zostanie zastąpiony pokojem o niższym standardzie, różnica w cenie pokoju zarezerwowanego pierwotnie i pokoju zastępczego zostanie zwrócona.

2. Hostel zastrzega sobie prawo do anulowania niepotwierdzonych rezerwacji (bez uprzednio wpłaconej zaliczki). Zwalnia się tym samym z obowiązku zorganizowania zakwaterowania zastępczego w przypadku tego typu rezerwacji.

VI. Zniszczenie mienia hostelowego

1. Za poważne zniszczenia lub uszkodzenia znaczących przedmiotów podczas pobytu klient zostanie obciążony kosztami . Koszty zostaną naliczone w sposób uczciwy tak, aby naprawić szkody lub odkupić uszkodzone przedmioty. Gościom palącym w hostelu w miejscach do tego nie przeznaczonych zostanie naliczona opłata w wysokości 200 PLN za oczyszczanie pomieszczeń po dymie papierosowym.

VII. Zameldowanie/wymeldowanie i płatności

1. W Hostel Ave Łagiewniki doba hostelowa obowiązuję od godz. 14:00 do 11:00 następnego dnia..

2. Płatności przelewem bankowym lub gotówką. Wszystkie płatności muszą byś dokonane w polskich złotych. Opłaty za przelewy bankowe pokrywa klient.

VIII. Odpowiedzialność za rzeczy

1 . Hostel Ave Łagiewniki nie ponosi odpowiedzialności finansowej za rzeczy prywatne gościa wniesione do hostelu, pozostawione bez opieki, które nie zostały pozostawione na recepcji hostelowej.

IX. Problemy oraz skargi

1. Problemy i skargi należy bezpośrednio kierować do osoby w recepcji hostelu.

2. Jeśli przedstawiciel hostelu Ave Łagiewniki nie zareaguje w celu wyjaśnienia bądź rozwiązania ewentualnych problemów, powodując tym samym poważne zakłócenia pobytu naszych gości w hostelu, możliwe jest wynegocjowanie zniżki bądź zwrotu kosztów uiszczonych za nasze usługi. Odpowiedzialność hostelu będzie ograniczona tylko do wartości całkowitego kosztu rezerwacji.