Zarezerwuj swój pokój

Wpisz w formularzu swoje dane oraz planowany termin pobytu, a recepcjonista sprawdzi dostępność danego pokoju w podanym terminie i skontaktuje się celem potwierdzenia rezerwacji.  ul. Kołodziejska 34, Kraków

  Kaplice

  KAPLICA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

  Wystrój kaplicy jest darem episkopatu Włoch. Głównym jej elementem jest tabernakulum w kształcie rozkwitającego kwiatu, symbolizujące prawdę, że Miłość Boża jest kwiatem, a miłosierdzie jej owocem. Nad nim znajduje się obraz Św. Faustyny z Dzienniczkiem oraz nastawa ołtarza nawiązująca wyglądem do otwartej księgi. Ołtarz, ambona i podstawa relikwiarza wykonana jest z jasnego trawertynu. W relikwiarzu w kształcie róży znajdują się relikwie Świętej. Ściany wyłożone są płytami z polskiego piaskowca. Uroczyste poświęcenie kaplicy przez kardynała Camillo Ruiniego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch, nastąpiło 27 sierpnia 2005 roku.

  KAPLICA COMMUNIO SANCTORUM

  Wystrój kaplicy jest darem Kościoła węgierskiego. W symboliczny sposób ukazuje tajemnicę obcowania świętych: mozaiki przedstawiają Jezusa Miłosiernego ze Świętą Faustyną oraz świętych, błogosławionych i bohaterów wiary z Polski, Węgier i innych krajów europejskich.

  W relikwiarzu w kształcie prawej dłoni złożono relikwie św. Stefana, króla Węgrów. Na ścianach kaplicy są święta Kinga, trzymająca bryłę soli i męczennicy, którzy zginęli za wiarę. W tłumie postaci odnajdziemy św. Maksymiliana Kolbe, a także św. Stanisława z twarzą Jana Pawła II. Niewątpliwie kaplica węgierska zadziwia swym pięknem.

  KAPLICA MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

  Wystrój kaplicy Matki Bożej Bolesnej jest darem Kościoła słowackiego. Ukazuje udział Maryi w tajemnicy życia, męki i zmartwychwstania Chrystusa. W centralnym miejscu kaplicy znajduje się Pieta, trawertynowy ołtarz, relikwiarz w kształcie zarysu mapy Słowacji oraz krzyż i ambona. Na ścianach umieszczono słowa z Magnificat ( wypowiedziane przez Maryję wkrótce po zwiastowaniu) w liturgicznych językach: starocerkiewno-słowiańskim, łacińskim, greckim i hebrajskim, o których przypominają Apostołowie Słowian, Patronowie Europy, święci Cyryl i Metody. Przeszklona ściana za ołtarzem przedstawia złożenie do grobu oraz zmartwychwstanie Pana Jezusa. Poświęcenie kaplicy odbyło się 19 kwietnia 2008 roku w dniu Narodowej Pielgrzymki Słowackiej przez biskupa Franciszka Tondrę.

  KAPLICA ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA

  Kaplica jest darem Kościoła obrządku grekokatolickiego. Obok ikonostasu z wizerunkiem Św. Andrzeja, patrona Kościoła Wschodniego znajduje się polichromia przedstawiająca przesłanie o dziejach Kościoła Ukraińskiego. Zawiera dziękczynienie za okupione krwią męczenników przetrwanie w okresie prześladowań i terroru XX wieku i za jego obecne odrodzenie.

  KAPLICA ŚW. KRZYŻA

  Kaplica Św. Krzyża, skupia uwagę modlących się w niej skupia się na krzyżu i Męce Pańskiej. W wystroju kaplicy uczestniczyli wierni z Niemiec, dlatego w stosunku do niej używa się także nazwy „kaplica niemiecka”.

  KAPLICA WIECZYSTEJ ADORACJI

  Stojąca obok Bazyliki znajduje się Kaplica Wieczystej Adoracji, która została wzniesiona jako pomnik wdzięczności Bogu za pontyfikat Jana Pawła II. W środku znajduje się ołtarz, dwa konfesjonały i mieści ona około 40 osób. Modlitwa adoracji odbywa się w ciszy, a w przypadku grupy z parafii może być prowadzona na głos, jednak należy zachować ciszę w godz. 23.00 – 23.30, 1.30 – 2.00 oraz 4.00 – 4.30.